Kontakt

Wielkopolski Okręgowy Zwią…zek Pływacki
ul. Droga Dębińska 12
61-555 Poznań„

Biuro WOZP otwarte po uprzednim mailowym umówieniu się:

NIP: 778-12-07-974
Regon: 630653912

Konto bankowe: PKO BP I OM Poznań 98 1020 4027 0000 1202 0031 1878
Organizacja Pożytku Publicznego: KRS 0000133325